Week van de gezondheid

Staar nader bekeken

clinic-select-logo

We hebben er allemaal weleens over gehoord, de oogziekte staar. Maar wat is het precies en wat kun je eraan doen? Dankzij onze ogen kunnen wij mensen de wijde wereld waarnemen en dat mag toch wel een geschenk genoemd worden. Maar aan de andere kant kunnen er ook relatief veel problemen ontstaan op het gebied van ogen. Die problemen kunnen variëren van lichte oogklachten zoals een tranend oog of droge ogen, tot serieuze oogziekten zoals staar en glaucoom. Daarnaast krijgen zo goed als alle mensen last van het feit dat het gezichtsvermogen achteruit gaat omdat we ouder worden. Sommige mensen hebben dan een leesbril nodig, anderen een bril om veraf weer goed te kunnen zien. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de oogziekte staar.

Wat is staar?

Staar is een oogziekte die relatief veel voorkomt en kan voorkomen aan een oog of beide ogen. Bij staar is er sprake van een troebele ooglens waardoor het licht niet meer goed op het netvlies terecht kan komen en we dus slechter gaan zien. Normaal gesproken is de ooglens namelijk doorzichtig en helder en kan het licht onbelemmerd het netvlies bereiken. Een ander woord voor staar is cataract. De enige remedie tegen staar is een staaroperatie.

Oorzaken van staar

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die kunnen leiden tot de oogziekte staar. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van ouderdomsstaar en de naam zegt het al, deze vorm van staar ontstaat puur door het ouder worden. Ouderdomsstaar is tegelijk dan ook de staar die het meeste voorkomt in de praktijk en ontstaat meestal vanaf de leeftijd van 55 jaar.
Staar is een veelvoorkomende oogziekte. Het kan aan één oog voorkomen maar ook aan beide. Voor in het oog, achter de pupil ligt de ooglens. Deze is helder en doorzichtig. Daardoor kan het licht er ongehinderd doorheen vallen op het netvlies en kunnen we beelden scherp zien. Bij staar (cataract) wordt de ooglens troebel. Hierdoor kan het licht het netvlies niet meer goed bereiken en gaan we waziger zien. Daarnaast kan er ook sprake zijn van aangeboren staar en staar die wordt veroorzaakt door een ziekte of trauma.

Behandeling

Laten we vooropstellen dat staar altijd behandeld moet worden anders wordt het alleen maar erger. In het begin kan een bril nog een oplossing zijn maar op den duur niet meer en zal de staar structureel moeten worden behandeld. Staar valt ook niet op te lossen met medicijnen of bijvoorbeeld door een ooglaserbehandeling, er is echt een staaroperatie nodig waarbij de troebele lens vervangen zal moeten worden door een kunstlens. In alle gevallen zal er eerst een vooronderzoek plaatsvinden en een intakegesprek met een oogarts om te kijken of de staar behandeld kan worden en hoe de operatie in zijn werk zal gaan.

(104)